Dr. Emine Erkan

Dr. Emine Erkan

Dermatolog / Sculpture

2011 yılında Meram Tıp Fakültesi’nde  tıp eğitimini tamamladı. Bir yıllık acil hekimliği yaptıktan sonra 2013 yılında uzmanlık sınavında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim dalında uzmanlık eğitimi almaya hak kazandı. “Psoriasis Polikliniğinde Takip Edilen Hastalarda Komorbiditeler ve Psoriasis Şiddeti ile İlişkisinin Retrospektif Değerlendirilmesi” tezi ile 2018 yılında uzmanlık eğitimini tamamlandı.

Devlet hizmet yükümlülüğünü Nevşehir Devlet Hastanesi’nde tamamladı. Medicana Çamlıca Hastanesi ve Memorial Bahçelievler Hastanesi’nde çalıştı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ndeki  asistanlık eğitiminden bu yana klinik ve kozmetik dermatoloji alanlarında çalışmalarda bulundu. Kozmetik dermatoloji alanına ilgisi nedeniyle bu alanda yapılan çok sayıda yurt içi ve yurt dışı kongre, seminer, eğitim toplantılarına katıldı.

Temmuz 2021’den beri Özel Sculpture Polikliniği bünyesinde hizmet vermeye devam ediyor.